GDPR – Be om personlig data

[REQ_CRED_FORM]

Regler for personvern
Oppdatert 30. mai 2018
Vi vektlegger ditt personvern og setter pris på at du betror oss beskyttelsen av dine personopplysninger.
Reglene oppsummerer også dine rettigheter og forteller deg hvordan du kan bruke disse rettighetene, som også innebærer kontakt med kundeservice hos Norwegian Trend AS
Hvis du har generelle spørsmål om nettstedet vårt, kan du gå til linken Kontakt oss på dette nettstedet eller kontakte Kundeservice.
De eneste opplysningene vi sparer på er de du oppgir når du oppretter en konto eller gjør et kjøp:
Navn
Salongens navn
Organisasjonsnummer
Telefonnummer (hvis dette er lagt inn)
Mailadresse
Hvem har tilgang til dine opplysninger?
Vi begrenser tilgangen til dine opplysninger kun til innehaver/eier av Norwegian Trend AS, og som forplikter seg til å beskytte opplysningene og ivareta dem konfidensialitet.
Vi beholder disse opplysningene så lenge du har brukernavn og passord til nettbutikken. Den dagen du ønsker å avslutte vårt samarbeid, blir alle opplysningen vi har slettet.
Mvh.
Norwegian Trend AS